Over de FIAT-Health 2.0

Beoordelen van cijfers over gezondheid of zorg

Elke dag worden tal van feiten en cijfers over gezondheid en zorg gerapporteerd. Deze cijfers worden gevormd door een proces van interpretatie in onder andere samenvattingen, persberichten en nieuwsberichten waarbij het complexe karakter van een cijfer vaak verloren gaat. Dat kan leiden tot misinterpretatie van een cijfer. Daarom is de Figure Interpretation Assessment Tool – Health (FIAT-Health 2.0) ontwikkeld.

Figure Interpretation Assessment Tool (FIAT)

De FIAT-Health 2.0 heeft het doel u te ondersteunen bij het beoordelen van een cijfer gerapporteerd over gezondheid of zorg. Door het toepassen van de FIAT-Health 2.0 wordt u geholpen bij het maken van een scherpe karakterisering van een cijfer, resulterend in een betere beoordeling van een cijfer over gezondheid of zorg.

Meer informatie over het AMC en de Health Systems Research groep

De FIAT-Health is ontwikkeld door onderzoekers van het AMC in opdracht van het RIVM.

Meer over de ontwikkeling van de FIAT-Health >

Gebruik van de vragenlijst

Passief

Ter controle van een reeds gepubliceerd cijfer.

Actief

Voorafgaand aan de publicatie en communicatie van een cijfer.

Checklist

Ook kunt u de FIAT-Health 2.0 gebruiken als checklist voor een snelle evaluatie van een gerapporteerd cijfer. Door de vragen niet in helemaal uit te werken, maar te controleren of alle onderdelen van het cijfer aanwezig zijn.

De FIAT-Health 2.0 kan onder andere gebruikt worden door:

Beleidsmakers

Ter ondersteuning bij het interpreteren van cijfers over gezondheid en zorg bij besluitvorming.

Kennisinstituten en beleidsadviseurs

Ter onderbouwing van een advies over het gebruik van cijfers over gezondheid en zorg aan beleidsmakers.

Journalisten en voorlichters, columnisten, bloggers

Bij het opstellen van een (pers)bericht, samenvatting of commentaar.

Wetenschappers

Bij het verwoorden van eigen onderzoek voor bijvoorbeeld een persbericht.

Kritische burgers

Bij het beoordelen van gerapporteerde cijfers.

Hoe werkt de FIAT-Health 2.0?

De FIAT-Health 2.0 bestaat uit overwegingen die een rol spelen bij de interpretatie van cijfers over gezondheid of zorg. De FIAT-Health 2.0 vragenlijst bestaat uit drie typen vragen die uiteindelijk tot een beoordeling van het cijfer leiden:

Feitelijke vragen: (gesloten en open) waarop ja of nee geantwoord kan worden of waarbij de gebruiker informatie overneemt uit het bericht.

Vragen waarbij de gebruiker een oordeel geeft over een methodologisch aspect.

Controlevragen waarbij gevraagd wordt of een aspect in de publicatie waaruit de gebruiker het gerapporteerde cijfer vindt, overeenkomt met de overweging in de primaire publicatie.

Wanneer alle vragen zijn beantwoord, ontvangt u een overzicht van de gegeven antwoorden. Dit overzicht helpt u een cijfer op waarde te schatten en daarmee bij het besluiten over het al dan niet gebruiken van het cijfer.

Tijd: Het invullen van de FIAT-Health kan 30 minuten tot een uur in beslag nemen.

Naar de online FIAT-Health vragenlijst