Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/fiathealth.info/public_html/wp-content/plugins/formcraft3/formcraft-main.php on line 1064

Begrippenlijst

Het cijfer dat u wilt beoordelen.

Het medium (bijv. rapport, database, website of wetenschappelijke publicatie) waar het cijfer voor het eerst openbaar werd gemaakt.

De persoon/personen of organisatie die het cijfer heeft beschreven in de primaire publicatie.

De persoon of de instantie die het cijfer wil begrijpen, citeren, of verspreiden.

Een aspect van de gezondheid of zorg waar het cijfer iets over zegt, bijvoorbeeld een ziekte, leefstijlfactor, of behandeling.

Een verzameling van eenheden, die kan bestaan uit mensen of objecten.

Dat waarin het cijfer is uitgedrukt, bijvoorbeeld mensen, euro’s, dagen, kilometers, etc.

De manier waarop een hoeveelheid wordt bepaald. Bijvoorbeeld door middel van een registratie of directe observaties.

De manier waarop de aanwezigheid of omvang wordt bepaald door middel van vastgestelde waarden. Bijvoorbeeld het meten van gewicht aan de hand van een weegschaal of aan de hand van een enquêtevraag.

FIAT-Health 2.0 vragenlijst

De FIAT-Health 2.0 heeft het doel u te ondersteunen bij het beoordelen van een cijfer gerapporteerd over gezondheid of zorg. Door het toepassen van de FIAT-Health 2.0 wordt u geholpen bij het maken van een scherpe karakterisering van een cijfer, resulterend in een betere beoordeling van een cijfer over gezondheid en of zorg.

[[[["field4","contains","Primair"]],[["show_fields","field9,field10,field126"],["hide_fields","field5,field6,field146"],["set_value",null,"",null,"field61"]],"and"],[[["field4","equal_to","Niet"]],[["show_fields","field5"],["set_value",null,"Overeenkomst primaire publicatie",null,"field61"]],"and"],[[["field5","contains"]],[["show_fields","field6"]],"and"],[[["field6","equal_to","Nee"]],[["show_fields","field7"]],"and"],[[["field146","contains"]],[["show_fields","field9,field10,field126"]],"and"],[[["field2","contains"]],[["show_fields","field3,field4,field82"]],"and"],[[["field126","contains"]],[["show_fields","field147"]],"and"],[[["field128","contains",""],["field4","contains","Niet"]],[["show_fields","field18"]],"and"],[[["field147","contains",""]],[["show_fields","field12,field127"]],"and"],[[["field6","equal_to","Ja"]],[["show_fields","field146"]],"and"],[[["field127","contains"]],[["show_fields","field17,field16,field128"]],"and"],[[["field128","contains"],["field4","equal_to","Primair"]],[["show_fields","field20,field21,field129"]],"and"],[[["field18","contains"]],[["show_fields","field20,field21,field129"]],"and"],[[["field129","contains",""],["field4","equal_to","Primair"]],[["show_fields","field22,field130"]],"and"],[[["field129","contains"],["field4","equal_to","Niet"]],[["show_fields","field19"]],"and"],[[["field130","contains"],["field4","equal_to","Primair"]],[["show_fields","field25,field133"]],"and"],[[["field19","contains"]],[["show_fields","field23,field22,field130"]],"and"],[[["field130","contains"],["field4","equal_to","Niet"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field133","contains"],["field4","equal_to","Primair"]],[["show_fields","field28,field29"]],"and"],[[["field24","contains"]],[["show_fields","field25,field26,field133"]],"and"],[[["field133","contains"],["field4","equal_to","Niet"]],[["show_fields","field27"]],"and"],[[["field43","contains",""]],[["show_fields","field44"]],"and"],[[["field32","equal_to","Nee"],["field149","contains"]],[["show_fields","field37,field38"]],"or"],[[["field27","contains",""]],[["show_fields","field28,field29"]],"and"],[[["field29","contains",""]],[["show_fields","field31,field32"]],"and"],[[["field32","equal_to","Nee"]],[["show_fields","field37,field38"]],"and"],[[["field32","equal_to","Ja"]],[["show_fields","field132"]],"and"],[[["field132","contains"]],[["show_fields","field134"]],"and"],[[["field134","contains"]],[["show_fields","field148"]],"and"],[[["field148","contains",""]],[["show_fields","field149"]],"or"],[[["field38","equal_to","Ja"]],[["show_fields","field135"]],"and"],[[["field38","equal_to","Nee"],["field150","contains"]],[["show_fields","field41,field42"]],"or"],[[["field42","equal_to","Ja"]],[["show_fields","field43"]],"or"],[[["field135","contains"]],[["show_fields","field150"]],"and"],[[["field44","contains",""]],[["show_fields","field136"]],"and"],[[["field150","contains",""]],[["show_fields","field41,field42"]],"and"],[[["field136","contains"],["field42","equal_to","Nee"]],[["show_fields","field46,field47"]],"or"],[[["field47","equal_to","Nee"]],[["show_fields","field50,field51"]],"or"],[[["field47","equal_to","Ja"]],[["show_fields","field137"]],"and"],[[["field137","contains",""]],[["show_fields","field151"]],"and"],[[["field151","contains",""]],[["show_fields","field50,field51"]],"and"],[[["field42","equal_to","Nee"]],[],"and"],[[["field52","contains",""]],[["show_fields","field152"]],"and"],[[["field51","equal_to","Ja"]],[["show_fields","field52"]],"and"],[[["field51","equal_to","Nee"],["field152","contains"]],[["show_fields","field140,field154"]],"or"],[[["field38","equal_to","Nee"]],[["hide_fields","field112,field160"]],"and"],[[["field47","equal_to","Nee"]],[["hide_fields","field119,field161"]],"and"],[[["field51","equal_to","Nee"]],[["hide_fields","field122,field162"]],"and"],[[["field32","contains","Nee"]],[["hide_fields","field107"],["hide_fields","field62"]],"and"],[[["field42","contains","Nee"]],[["hide_fields","field115"],["hide_fields","field63"]],"and"],[[["field154","contains"]],[["show_fields","field155"]],"and"],[[["field155","contains"]],[["show_fields","field60"],["hide_fields","field138,field159"]],"and"],[[["field138","contains"]],[["show_fields","field125"]],"and"]]
1
2 Step 2
Welk cijfer wilt u beoordelen?Geef de zinsnede waarin het cijfer wordt genoemd.

Vraag 1: Herkomst van het cijfer

1a. Is de publicatie waarin het cijfer is gerapporteerd een primaire publicatie?
1b. Is de primaire publicatie bekend?
1c. Is de primaire publicatie toegankelijk?
1d. Komt het gerapporteerde cijfer overeen met het cijfer uit de primaire publicatie?
Indien de primaire publicatie niet toegankelijk is, stop dan met het invullen van de FIAT-Health. Toegang tot de primaire publicatie is nodig om het gerapporteerde cijfer te kunnen beoordelen.

Vraag 2: Geloofwaardigheid van het cijfer

2a. Onder de verantwoordelijkheid van welk instituut is de primaire publicatie uitgebracht?
0 /
2b. Hoe geloofwaardig vindt u de auteur(s) van de primaire publicatie (met betrekking tot dit cijfer)?
0 /

Vraag 3: Typering van het cijfer

3. Hoe typeert u het gerapporteerde cijfer?Bijvoorbeeld: absoluut getal, percentage, gemiddelde, breuk.
0 /

Vraag 4: Onderwerp van tellen en meten [field18]

4a. Op welk onderwerp heeft het gerapporteerde cijfer betrekking?
0 /
4b. Is het onderwerp van het gerapporteerde cijfer identiek aan het onderwerp in de primaire publicatie?

Vraag 5: Populatie waar het cijfer betrekking op heeft

5a. Op welke populatie heeft het gerapporteerde cijfer betrekking?
0 /
5b. Is de populatie van het gerapporteerde cijfer identiek aan de populatie in de primaire publicatie?

Vraag 6: Geografisch gebied waar het cijfer betrekking op heeft

6a. Op welk geografisch gebied heeft het cijfer betrekking?
0 /
6b. Is het geografisch gebied van het gerapporteerde cijfer identiek aan het geografisch gebied in de primaire publicatie?

Vraag 7: Periode waar het cijfer betrekking op heeft

7a. Op welke periode heeft het gerapporteerde cijfer betrekking?
0 /
7b. Is de periode van het gerapporteerde cijfer identiek aan de periode in de primaire publicatie?

Vraag 8: Dataverzameling

8. Is de dataverzameling eenmalig, periodiek of continu?

Vraag 9. Steekproef

9a. Is het cijfer gebaseerd op een steekproef?
9b. Wat is de omvang van de steekproef?
0 /
9c. Wat is de omvang van de respons?
0 /
9d. Zijn er belangrijke groepen buiten beschouwing gelaten, indien ja, welke?
0 /
9e. Hoe beoordeelt u de representativiteit van de steekproef?
0 /

Vraag 10. Registratie

10a. Zijn de data verzameld door middel van een bestaande registratie?
10b. Welke registratie is gebruikt?
0 /
10c. Hoe beoordeelt u de bruikbaarheid van deze registratie voor de berekening van dit specifieke cijfer?
0 /

Vraag 11.Vragenlijstonderzoek

11a. Zijn de data verzameld door middel van vragenlijstonderzoek?
11b Zijn de enquêtevragen waar het cijfer op gebaseerd is precies weergeven?
11c.Zijn de gebruikte antwoordcategorieën van de vragen weergeven?
11d. Hoe beoordeelt u de conclusie die gemaakt is op basis van de vragen en de antwoordcategorieën?
0 /

Vraag 12. Directe observaties

12a. Zijn de data verzameld door middel van directe observatie?
12b. Hoe heeft de directe observatie plaatsgevonden?
0 /
12c. Hoe beoordeelt u de nauwkeurigheid van de directe observatie?
0 /

Vraag 13. Modelleren

13a. Is het cijfer tot stand gekomen door middel van modelleren
13b. Zijn de aannames in het model beschreven in de primaire publicatie?
13c. Hoe beoordeelt u de plausibiliteit van de aannames in het model?
0 /

Eindoordeel

14. Hoe beoordeelt u de correctheid van het cijfer in de primaire publicatie?Hier geeft u een oordeel aan de correctheid van het cijfer. Daarbij kunt u overwegen of belangrijke aspecten van de totstandkoming niet goed zijn gekozen of uitgevoerd.
0 /
15. Hoe beoordeelt u de interpretatie van het gerapporteerde cijfer?Hier geeft u een oordeel aan de interpretatie van het gerapporteerde cijfer. Heeft de schrijver van het gerapporteerde cijfer het cijfer juist overgenomen uit de primaire publicatie of de interpretatie die aan het cijfer is gegeven door de schrijver juist is.
0 /
Dit is het einde van de vragenlijst, ga door naar de volgende pagina voor het samenvattende overzicht >>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U kunt eventuele notities hier opschrijven (optioneel).
0 /

Samenvattend overzicht van uw antwoorden

Het cijfer dat wordt beoordeeld: "[field2]"

Karakterisering van het cijfer[field61]
Cijfer[field2][field146]
Instituut primaire publicatie[field126]
Typering van het cijfer [field127]
Onderwerp[field128][field18]
Populatie[field129][field19]
Geografisch gebied[field130][field24]
Periode[field133][field27]De totstandkoming van het cijfer is gebaseerd op:

Dataverzameling[field29]

Een Steekproef

Omvang steekproef[field132]
Omvang respons[field134]
Groepen buiten beschouwing gelaten[field148]
Representativiteit steekproef[field149]

Registratie

Gebruikte registratie[field135]
Bruikbaarheid registratie[field150]

Vragenlijstonderzoek

Enquête vragen zijn precies weergeven[field43]
Antwoordcategorieën zijn precies weergeven[field44]
Conclusie vragenlijst[field136]

Directe observaties

Dataverzameling[field137]
Nauwkeurigheid dataverzameling[field151]

Modelleren

Aannames zijn beschreven[field52]
Plausibiliteit aannames[field152]

Eindoordeel

Hoe beoordeelt u de correctheid van het cijfer in de primaire publicatie?[field154]
Hoe beoordeelt u de interpretatie van het gerapporteerde cijfer?[field155]

Uw notities

[field138]

Aandachtspunten

Hieronder vind u een aantal aandachtspunten bij elke vraag.

Vraag 1: Herkomst van het cijfer

De primaire publicatie moet verifieerbaar zijn, om het cijfer te kunnen beoordelen. Zonder primaire publicatie kan de kwaliteit van de rapportage niet gecontroleerd worden.

Vraag 2: Geloofwaardigheid van het cijfer

Wanneer de geloofwaardigheid van de auteur van de publicatie laag is, is de kans groter dat er bias is opgetreden bij de totstandkoming van het cijfer. Wanneer de auteur van de primaire publicatie afhankelijk is van dit specifieke cijfer, dan kunnen de belangen die spelen rondom het cijfer invloed hebben op de totstandkoming van het cijfer en resultaten.

Vraag 3: Typering van het cijfer

Bij een absoluut cijfer of gemiddelde is de context waarbinnen het cijfer valt mogelijk niet duidelijk. Bij een percentage of breuk is het soms onduidelijk wat het absolute cijfer zou zijn. De keuzes die hierin worden gemaakt kunnen ook gebruikt worden om cijfers intuïtief groter of juist kleiner te laten lijken. Bedenk wat het cijfer zou zijn als het anders wordt uitgedrukt, en of daardoor de interpretatie van het cijfer verandert.

Vraag 4. Onderwerp van tellen en meten

De definitie van wat er geteld en gemeten wordt is door de auteur samengesteld, waarbij deze keuzes heeft gemaakt over wat onder het onderwerp wordt verstaan. De auteur heeft in zekere mate de vrijheid om zelf te bepalen wat wel en wat niet als onderwerp wordt meegeteld. De definitie geeft aan wat het cijfer precies beschrijft.

Vraag 5: Populatie waarover geteld en gemeten wordt

Voor de interpretatie van een cijfer is het belangrijk om te begrijpen wanneer iets of iemand buiten de populatie valt. Bijvoorbeeld, wanneer de populatie mensen betreft, is een goede afbakening op basis van leef¬tijd, geslacht, en relevante andere kenmerken noodzakelijk. Termen zoals “ouderen” of “jongeren” waarmee leeftijd aangegeven wordt, kunnen verschillend gedefinieerd worden, waardoor het belangrijk is te weten hoe deze termen zijn bepaald door de maker van

Vraag 6: Geografisch gebied waar het cijfer betrekking op heeft

Cijfers komen doorgaans binnen een specifiek gebied tot stand (bijvoor¬beeld de provincie Groningen, Nederland of Europa). Het gebruik van een cijfer dat is berekend over een bepaald geografische gebied is mogelijk niet generaliseerbaar naar andere geografische gebieden.

Vraag 7: Periode waar het cijfer betrekking op heeft

Vaak worden cijfers gebruikt die in het verleden tot stand zijn gekomen. Een cijfer dat in het verleden tot stand is gekomen, kan nog steeds rele¬vant zijn in de huidige tijd indien het onderwerp van het cijfer niet onder¬hevig is aan sterke veranderingen. Als het onderwerp gevoelig is voor veranderingen in tijd, kan het cijfer wellicht verouderd zijn. Is het cijfer nog relevant in de publicatie waaruit u het cijfer wilt beoordelen?

Vraag 8. Eenmalige, periodiek herhaalde of continue dataverzameling

Een voordeel van periodiek herhaalde of continue dataverzameling is de vergelijkbaarheid van de data door de tijd heen. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met mogelijke veranderingen in methoden. Daarnaast is het doel van de dataverzameling mogelijk niet direct de totstandkoming van het cijfer. Dit kan invloed hebben op de geschiktheid van de data voor de berekening van het cijfer. Eenmalige data verzameling is mogelijk beter toegespitst op de totstandkoming van het gerapporteerd cijfer, maar minder geschikt voor directe vergelijkingen.

Vraag 9: Steekproef

De omvang en respons op de steekproef zijn van invloed op de zekerheid van het cijfer. Het is mogelijk dat bij de werving van respondenten een zoge¬naamde selectiebias optreedt; een deel van de populatie blijft dan buiten beeld als gevolg van de wijze van steekproeftrekking of benadering van deelnemers. Wanneer groepen zijn geëxcludeerd is de hoeveelheid data waarop het cijfer is gebaseerd verkleind.

Vraag 10: Registratie

Bij registraties is de zekerheid van het cijfer onder meer afhankelijk van de manier waarop de data geregistreerd zijn. Indien de registratie onvolledig is, of de data niet nauwkeurig geregi-streerd zijn, dan wordt de zekerheid van het cijfer kleiner. Van invloed zijn de periode, wie, en hoe de data zijn geregistreerd, en ook of de registratie overal consistent wordt uitgevoerd.

Vraag 11: Vragenlijstonderzoek

Inzicht in de gestelde vragen is nodig om een inschatting te maken of de vragen geschikt zijn om tot het cijfer te komen en geschikt zijn om tot de juiste conclusie te komen. Wanneer vragen en antwoorden niet aansluiten bij het onderwerp, dan is de conclusie niet correct.

Vraag 12: Directe observatie

Inzicht in hoe de observatie heeft plaatsgevonden is belangrijk om de nauwkeurigheid van de observaties te kunnen beoordelen. Als er tijdens observaties ruimte was voor het maken van fouten heeft dat invloed op de zekerheid van het cijfer en de betekenis van de resultaten.

Vraag 13: Modelleren

Wanneer de aannames in het model niet bij het cijfer passen, of wanneer de aannames niet plausi¬bel zijn, heeft dat een grote impact op het cijfer. In een economisch model bijvoorbeeld kunnen bepaalde effecten worden meegerekend die niet zeker zijn, of niet goed bij het onderwerp passen. Ook is het mogelijk dat een cijfer dat jaren geleden tot stand is gekomen wordt doorgerekend naar de huidige tijd, waarbij aannames worden gemaakt over de ontwikkelingen in de populatie. Of het is mogelijk dat een cijfer berekend over een bepaald gebied wordt doorgerekend naar een ander gebied.

Wanneer u bovenstaand samenvattend overzicht van de resultaten wilt ontvangen in uw email, vul hieronder uw emailadres in en druk op "Afsluiten en resultaten versturen".

Wij zullen uw emailadres niet gebruiken, behalve om u een samenvattende email te sturen.

Vragenlijst
overzicht